Skip to content

Cyrenians Employment Support Agency Logo

Cysylltwch ag Asiantaeth Cymorth Cyflogaeth y Cyreniaid

Gallwch gysylltu â ni trwy unrhyw un o’r dulliau isod.:

Mae manylion cyswllt y prosiectau eraill ar gael ar ein tudalen Cysylltiadau CET.

 

Ble ydym ni?

Asiantaeth Cymorth Cyflogaeth y Cyreniaid ,
12 Sgwâr Santes Fair,
Abertawe,
SA1 3LP.

01792 464229

cesa@cetwales.co.uk

 

Tim Moss – Rheolwr Dros Dro
E-bost: tim.moss@cetwales.co.uk

Rhian Richards – Hyfforddwr Cyflogaeth
E-bost: rhian.richards@cetwales.co.uk

Jill Thomas – Hyfforddwr Cyflogaeth
E-bost: jill.thomas@cetwales.co.uk

 

Rydym ni’n gallu cynnig hyfforddiant i bobl yn rhad ac am ddim mewn rhai amgylchiadau.

Darllenwch ein meini prawf cymhwysedd i weld a ydych chi’n gymwys.