Skip to content

Cysylltwch â Ni

CET Ltd LogoCyrenians Employment and Training Ltd

Cyflogaeth a Hyfforddiant y Cyreniaid Ltd, Prif Swyddfa
123-125 Heol Walter
Aberatwe
SA1 5RG

Ff: 01792 467926

E-bost: ymholiadau@cetwales.co.uk

 

Ar gyfer aelodau staff unigol ewch i’r dudalen Dyma’r Staff

 

Prosiectau

 

Cyrenians Community CentreCanolfan Gymunedol y Cyreniaid

Cefn Eglwys Sant Mathew
Stryd Fawr
Abertawe
SA1 1LW

Ff: 01792 470127

E-bost:ccc@cetwales.co.uk

 

Cyrenians Employment Support Agency Asiantaeth Cymorth Cyflogaeth y Cyreniaid

20 Stryd Mansel
Abertawe
SA1 5SG

PH: 01792 464229

Email: cesa@cetwales.co.uk

 

Dragon Artsand Learning Canolfan Celfyddydau a Dysgu’r Ddraig

54 Heol Morfa
Yr Hafod
Abertawe
SA1 2EN

Ff: 01792 467940

E-bost: dal@cetwales.co.uk


resarec logoCynllun Dodrefn y Cyreniaid

Iard yr Hafod,
1333 Heol Castell-nedd
(Y tu ôl i Livermores), Yr Hafod, Abertawe
SA1 2LF

Ff: 01792 653553

E-bost: resarec@cetwales.co.uk

 

Cyrenians Cymru Logo Mae Cyflogaeth a Hyfforddiant y Cyreniaid Ltd (CET)
yn un o is-gwmnïau
Cyreniaid Cymru - Elusen Gofrestredig – Rhif 503535

 

 

 

 


Ffurflen Gyswllt

 

Os hoffech chi gysylltu â ni’n uniongyrchol o’r wefan hon, llenwch y ffurflen isod.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn unrhyw brosiect penodol, nodwch hynny isod