Skip to content

 

Cyrsiau Cyflogaeth a Hyfforddiant y Cyreniaid Ltd

Ceramics Classes at Dragon ArtsMae Cyflogaeth a Hyfforddiant Ltd (CET) y Cyreniaid yn cynnig rhaglen helaeth o hyfforddiant a dysgu cymunedol.

Mae’r cyrsiau’n dechrau ar ddyddiadau rheolaidd drwy gydol y flwyddyn. Cysylltwch â ni am ragor o fanylion.

Mae ein canolfannau’n cynnig croeso cynnes ac awyrgylch cefnogol ac anffurfiol i bobl sydd eisiau dysgu sgiliau newydd a gwella eu siawns o gael swydd a’i chadw.

Rydym ni’n cynnal gweithdai mewn celf, crefft, iaith, TGCh, iechyd a diogelwch, cymorth cyntaf a diogelwch bwyd, yn ogystal ag amrywiaeth o weithgareddau lles. Gobeithiwn felly fod CET yn cynnig rhywbeth i bawb.

Beth bynnag yw’ch nodau ar gyfer y flwyddyn i ddod, gobeithio y gallwn ni helpu.

Sylwer: Gallai’r cyrsiau newid ac maen nhw’n dibynnu ar niferoedd.

 

Celf a Chrefft

  • Gweithdai cerameg
  • Gweithdai cerddoriaeth
  • Sesiynau ffotograffiaeth
  • Gweithdai Ffotograffiaeth Dylan Thomas (ar y cyd â Chanolfan Dylan Thomas).

Hyfforddiant Achrededig

  • Cymorth Cyntaf
  • Diogelwch Bwyd
  • Iechyd a DiogelwchI