Skip to content

 

Cyflogaeth a Hyfforddiant y Cyreniaid (CET) Ltd

Healthy Eating CoursesMae Cyflogaeth a Hyfforddiant y Cyreniaid (CET) Ltd yn un o is-gwmnïau’r Elusen Cyreniaid Cymru. Sefydlwyd CET yn 2010 ar ôl i’r Elusen gael arian gan Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru a Llywodraeth Cynulliad Cymru. Mae’r arian hwn wedi dod i ben erbyn hyn, ond mae CET Ltd yn parhau i gynnig gwasanaethau hyfforddiant a chyflogaeth wedi’u teilwra i’r bobl sydd wedi’u hymyleiddio fwyaf ym Mae Abertawe.

Mae CET yn cynnig dysgu gydol oes mewn canolfannau yn Abertawe,

Mae cymorth a chyngor ymarferol i geiswyr gwaith a gwasanaethau recriwtio ar gyfer cyflogwyr ar gael gan

Trwy’r canolfannau hyn, mae CET yn ymrwymedig i helpu pobl i ennill sgiliau a fydd yn arwain at gyflogaeth a dyfodol gwell.

Aeolo o :

Socialfirms Wales Logo

Cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth am y cyrsiau hyfforddi a gynigir yn ein canolfannau.