Skip to content

 

Gyrfaoedd

Working at CETMae gweithio yng Nghyflogaeth a Hyfforddiant y Cyreniaid yn werth chweil ac mae’r cyfleoedd a gynigir yn amrywiol. Cewch wybodaeth yma am ein swyddi gwag presennol a phecynnau cais y gellir eu lawrlwytho i’ch helpu i gychwyn arni.

Mae’r pecynnau cais y gellir eu lawrlwytho (sydd ar gael mewn fformatau Word a PDF) yn cynnwys yr hysbyseb, y swydd ddisgrifiad a’r fanyleb person ar gyfer pob swydd wag.

Gwnewch yn siwr eich bod chi’n darllen y wybodaeth a’r ffurflenni cyn dechrau. Mae’n bwysig llenwi’r ffurflenni mor drylwyr â phosibl. 

Ni fydd ymgeiswyr nad ydynt yn bodloni’r holl feini prawf hanfodol yn cael eu hystyried ar gyfer y swydd.

 

Cyfleoedd Presennol am Yrfaoedd

Nid oes gan Gyflogaeth a Hyfforddiant y Cyreniaid Ltd unrhyw swyddi gwag ar hyn o bryd.

 

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau, cysylltwch ag Adnoddau Dynol trwy anfon neges e-bost at:

personnel@cyrenians.co.uk

neu ffoniwch 01792 467926