Skip to content
Dragon Arts Image Slideshow

Gwyliwch eto

CET LogioMae Cyflogaeth a Hyfforddiant y Cyreniaid Ltd yn brosiect wedi ei ariannu gan Swyddfa Cyllid Ewropiaid Cymru fel rhaqn o'r Rhaglen Cydgyfeirio Blaenoriaeth 2 - Cynnydu Cyflogaeth a lleihau Anweithgarwch Economaidd.

Fel y gallwch weld o'r oriel mae ein gwasanaethau yn cwrdd ac anghenion eang ac amryw, ond ein prif ffocws yw, hyfforddiant, cefnogaeth a chyflogaeth i oedolion wedi eu hallgáu'n gymdeithasol yn ardal Bae Abertawe.