Skip to content

Gwasanaethau eraill.

Mae CET yn cynnig nifer o wasanaethau yn ychwanegol i'r cyrsiau ac hyfforddiant yn y safleoedd

Cefnogaeth

 

Supporting People Mae gan CET wasanaethau cefnogaeth ychwanegol i ddiwallu anghenion ein haelodau a’n cleientiaid.

Mae Asiantaeth Cymorth Cyflogaeth y Cyreniaid yn cynnig cefnogaeth mewn gwaith i unigolion sy'n llwyddo i gael swydd. Mae'r gefnogaeth hon yn cynnig anogaeth a chymorth i'r gweithiwr a'r cyflogwr.

gyda Nyrs a doctor a mynediad i gwnsela. Mae gan y ganolfan gyfreithiwr i gynnig cyngor a gwybodaeth i bobl

Mae gwasanaethau iechyd ar gael yng Nghanolfan Gymunedol y Cyreniaid gyda Nyrs a doctor a mynediad i gwnsela. Mae gan y ganolfan gyfreithiwr i gynnig cyngor a gwybodaeth i bobl.

Am fwy o wybodaeth am gefnogaeth mewn gwaith ffoniwch
Asiantaeth Cymorth Cyflogaeth y Cyreniaid
ar 01792 464229

Am fwy o wybodaeth am wasanaethau iechyd a chyfreithiol ffoniwch
Canolfan Gyunedol y Cyrenianiaid
ar 01792 470127

 


 

Profiad Gwaith

 

Hands on work experience Mae Cyflogaeth a Hyfforddiant y Cyreniaid yn cynnig nifer o gyfleoedd profiad gwaith yng Nghanolfan Gymunedol y Cyreniaid..

Bydd ymgeiswyr yn cael cyfle i ddysgu sgiliau newydd ym maes

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn profiad gwaith, cysylltwch â CESA ar 01792 464229 i drefnu apwyntiad i ddysgu rhagor am y cyfleoedd sydd ar gael.

 


 

Gwaith allgymorth yn y gymuned

 

work in the community Mae nifer o’r cyrsiau a’r gwasanaethau a ddarperir gan Gyflogaeth a Hyfforddiant y Cyreniaid ar gael fel cyfleoedd Allgymorth.

Mae gennym ni diwtoriaid sy’n cynnig cyrsiau ar draws ardal Bae Abertawe; mae ein tîm CESA yn cynnig cymorth cyflogaeth, cyngor a chymorth ymarferol i geiswyr gwaith mewn nifer o leoliadau hefyd.

 

 

I gael rhagor o wybodaeth am ble a phryd mae’r cyrsiau a’r gwasanaethau hyn yn cael eu cynnal, cysylltwch â:

Chanolfan Celfyddydau a Dysgu’r Ddraig ar: 01792 467940

neu

CESA on 01792 464229