Skip to content

Cyflogaeth a Hyfforddiant y Cyreniaid Ltd

Mae Cyflogaeth a Hyfforddiant y Cyreniaid (CET) Ltd yn un o is-gwmnïau’r Elusen Cyreniaid Cymru. Sefydlwyd CET yn 2010 ar ôl i’r Elusen gael arian gan Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru a Llywodraeth Cynulliad Cymru.

Nod CET yw gweithredu fel darparwr gwasanaethau hyfforddiant a chyflogaeth ar gyfer yr oedolion mwyaf difreintiedig sydd wedi’u hallgáu’n gymdeithasol a’r rhai sydd bellaf oddi wrth y farchnad lafur yn ardal Bae Abertawe. Mae CET yn cynnig cyrsiau dysgu gydol oes i unrhyw un dros 16 oed mewn pedair canolfan ddysgu ...
Darllenwch fwy am ein Gwasanaethau a’n Canolfannau.


Y Newyddion Diweddaraf